Szkolenia administracji to nie szkolenia biznesowe

Skuteczne szkolenia zawodowe dostosowane być powinny przede wszystkim do specyfiki danej grupy zawodowej. Niestety bardzo często pracownicy administracyjni delegowani są do udziału w szkoleniach stricte biznesowych, które nie są w stanie w pełni rozwinąć drzemiącego w nich potencjału i przekazać im dokładnie takiego zestawu narzędzi, które wykorzystać będą mogli w tracie zmagań z codziennymi wyzwaniami. Jeśli pracodawcy zależy na tym, aby uaktualnić wiedzę i podnieść kompetencje swych pracowników powinien skierować ich na szkolenia dla administracji i jej pracowników różnego szczebla.

Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniej firmy szkoleniowej z dużym zakresem szkoleń przeznaczonych dla pracowników administracyjnych, spośród których wyróżnić można między innymi:

 • szkolenia dla administracji z prawa i kodeksu pracy,
 • szkolenia z obsługi klienta,
 • szkolenia z zakresu funduszy unijnych i inne.

Pracownicy administracyjni są specyficzną grupą zawodową, która zmaga się z wieloma wyzwaniami nieznanymi na innych stanowiskach. Mają oni za zadanie ciągłe i systematyczne realizowanie misji publicznej związanej bezpośrednio z wykonywaniem czynności wynikających bezpośrednio z ustaw państwowych – stąd duże znaczenie ma znajomość aktualnie obowiązujących przepisów.
W swej pracy pracownicy administracyjni mają stały kontakt z petentami, powinien więc być on dla obu stron przyjemny.
Fundusze unijne są natomiast tematem systematycznie ewoluującym, dlatego też konieczne jest aktualizowanie wiedzy pracowników za nie odpowiadających.

Ponadto pracownicy administracyjni mogą zwiększyć swoją wydajność i efektywność uczestnicząc w szkoleniach pomagających rozwijać w nich cechy i kompetencje, które mogą być wykorzystane do codziennej pracy, jak na przykład:

 • radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji;
 • work-life balance;
 • organizacja pracy;
 • zapobieganie i zarządzanie konfliktem;
 • przygotowanie i prowadzenie inwentaryzacji,
 • obsługa pakietu Microsoft Office, obsługa programu Excel;
 • wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy administracyjnej;
 • efektywna praca zdalna;
 • skuteczna rekrutacja;
 • praca na szczeblach kierowniczych;
 • przeciwdziałanie nadużyciom, mobbingowi i inne.

Warto skorzystać z usług firmy szkoleniowej mającej w swej ofercie nie tylko standardowy program szkoleń, ale mającej także możliwość indywidualnego dostosowania przebiegu i obszaru zajęć do indywidualnych potrzeb danej grupy, tak aby otrzymali oni wiedzę i posiedli umiejętności z ich pracą związane.